Administratie, organisatie en adviesbureau voor particulieren en bedrijven.                                                            

                             


Begrotingen

Een goede begroting is uitermate belangrijk voor uzelf als ondernemer maar vooral belangrijk en veelal noodzakelijk bij een kredietaanvraag.

De raming van de inkomsten en de uitgaven over een bepaalde periode of voor een project geeft u de mogelijkheid om de resultaten te vergelijken met de begroting. U kunt dan tijdig maatregelen nemen als de begroting niet gehaald dreigt te worden.

AMS Consulting adviseert en ondersteunt u bij het opstellen van een begroting.